ტრანსპორტირება

საქართველოში ნავთობის ტრანსპორტირება ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და დასავლეთი მარშრუტის საექსპორტო მილსადენებით, გაზის ტრანზიტი კი სამხრეთ-კავკასიური მილსადენით და ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური გაზსადენით ხორციელდება.