"წითელი ხიდი-მარნეულის" მონაკვეთზე მიმდინარე სამუშაოები

13 იანვარი, 2015