“წითელი ხიდი-გარდაბნის“ მონაკვეთზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები

24 ნოემბერი, 2016