თბოელექტროსადგურის ტერიტორიაზე „General Electric“-ის გაზის ტურბინების მონტაჟი დაიწყო

12 ივნისი, 2014