სნგკ-სა და USAID-ის წარმომადგენლების მიერ სამშენებელო ტექნიკისა და მაღალტექნოლოგიური ხელსაწყოების დათვალიერება

6 თებერვალი, 2015