შეჭრითი სამუშაოები „ქუთაისი-სოხუმის“ მაგისტრალურ გაზსადენზე დასრულებულია

28 ივლისი, 2014