საჰაერო გადასასვლელი მდინარე ლოჭინზე

27 ივნისი, 2016