პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „ფიქლის ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“

11 ივნისი, 2014