ნავთობის და გაზის მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული დღის აღნიშვნა

4 სექტემბერი, 2015