მიწისქვეშა გაზსაცავის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მოსამზადებელი საერთაშორისო ტენდერის წინასწარი შეხვედრა და ობიექტის მონახულება

30 იანვარი, 2015