მდინარე ყუროს ხევზე საჰაერო (ვანტური) გადასასვლელის მშენებლობა

6 დეკემბერი, 2016