კორპორაციის სემინარი მედიის წარმომადგენელთათვის

11 მარტი, 2013