გარდაბნის თბოელექტროსადგურზე სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს

1 ივლისი, 2014