ვიდეოგალერეა

გარდაბნის თბოელექტროსადგურისთვის ტურბინების ტრანსპორტირება