გარდაბანში თბოელექტროსადგურის მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი

17 იანვარი, 2014