გარდაბანში კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური გაიხსნა

22 ივლისი, 2015