ენერგეტიკის მინისტრი ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში

21 ოქტომბერი, 2014