მისია

კორპორაცია მოწოდებულია ეფექტურად განახორციელოს საკუთარი ბიზნესი, უზრუნველყოს  ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოება და კომპანიის ფინანსური შემოსავლების მაქსიმალური ზრდის გათვალისწინებით აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორში, ასევე მთლიანად რეგიონში მიმდინარე ენერგეტიკულ პროექტებში.