კონტაქტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ტელ: (+995 32) 2244040 (+ 326, 329, 330)
ფაქსი: (+995 32) 2244041
ელ-ფოსტა: public@gogc.ge

ნინო ჯღარკავა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ტელ: (+995 32) 2244040 (+ 325)
მობ: 595 957273
ფაქსი: (+995 32) 2244041
ელ-ფოსტა: n.jgarkava@gogc.ge