კონტაქტი

ომარ ოგბაიძე, ACCA
ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი
ტელ: (+995 32) 2244040 (+557)
ფაქსი: (+995 32) 2244041
ელ-ფოსტა: o.ogbaidze@gogc.ge