22 მარტი, 2017 კორპორაციაში გარემოს დაცვის და შრომის უსაფრთხოების საკითხზე ტრენინგი გაიმართა

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის განშტოების  45 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობის დაწყებამდე,  ტენდერში გამარჯვებული კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენლებმა ტრენინგი გაიარეს.

16 მარტი, 2017 სნგკ-ს თანამშრომლებმა გარდაბნის თბოელექტროსადგურის ტერიტორია გაამწვანეს

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორციის( სნგკ) თანამშრომლებმა დღეს, გარდაბნის კომინირებული ციკლით მომუშავე თბოელექტროსადგურის ტერიტორის გამწვანებაში მიიღეს მონაწილეობა.

9 მარტი, 2017 გარდაბნის მუნიციპალიტეტში კომბინირებული ციკლის ახალი თბოელექტროსადგურის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართა

2017 წლის 7 მარტს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ახალი, 230 მეგავატიანი კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში განიხილეს. პროექტს ახორციელებს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციი...