12 ოქტომბერი, 2016 განცხადება ბუნებრივი გაზის წლიური საპროგნოზო ბალანსის მომზადების მიზნით კომპანიების მიერ ინფორმაციის მოწოდების შესახებ

ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესების მე-13 მუხლის შესაბამისად საქართველოს ბუნებრივი გაზის საპროგნოზო ბალანსის მომზადების მიზნით მონაცემების წარმოდგენა უნდა

30 სექტემბერი, 2016 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში „საქართველოს ბუნებრივი გაზის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ათწლიანი გეგმის“ პრეზენტაცია გაიმართა

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ მომზადებული „საქართველოს ბუნებრივი გაზის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ათწლიანი გეგმის“ პრეზენტაცია გაიმართა. 

29 სექტემბერი, 2016 გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მეორე ბლოკის განვითარების ხელშეკრულებათა პაკეტს ხელი მოეწერა

2016 წლის 28 სექტემბერს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში, ხელი მოეწერა საქართველოს მთავრობას, შპს„გარდაბნის თბოსადგური2“-ს, სს„საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ და სს"ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერა...

ტენდერები

იხილეთ მეტი